In corona bestindich muzyk oerke mei Adri foar de bewennes fan Anna Schotanus

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe û.f. Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

Adri sil in corona bestendich muzyk oerke fersoargje

Berchhiem
1049

Adri sil op trije terassen by Berchhiem yn Burgum middeis muzyk meitsje.

75 jier frij yn Teater Wier 15.00 uur. û.f. Koarnjum, Nederland
Concerts and more Nicolaaskerk Koarnjum
Nederland
0644651662

Mits de coronaregels it te yngewikkeld meitsje, sille Adri de Boer en Folkert Wesseling harren programma 75 (76) jier frij foar it fuotljocht bringe.

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

Sneintemoarn matinee Terwispel 'Om 't it kin'
Terwispel

septimber 2020 sil Terwispeler doarpsfeest net trochgean y.f.m. mei corona. No sille Adri en Folkert Wesseling harren programma in jier letter bringe.