Mei Adri de boer op. De Gordyk, Nederland, Nederland
De Skâns Stationsweg 72
De Gordyk, Nederland
Nederland
Sjonge foar de âlderein
Ferwert

Yn de túntsjes fan Foswert sil Adri wer sjonge foar de âlderein.

Sjonge op de kemping
Makkingea

Adri sil sjonge foar de naturistenferiening Lotus

Sneintemoarn matinee Terwispel 'Om 't it kin'
Terwispel

septimber 2020 sil Terwispeler doarpsfeest net trochgean y.f.m. mei corona. No sille Adri en Folkert Wesseling harren programma in jier letter bringe.

de Oerdracht De Oerdracht
Joure De Oerdracht

Adri en Jurjen vd Meer sille ofwikseljend muzyk en gedichten hearre litte