Nij solo album Adri yn 2020

Dit jier sil Adri mei in folslein nij album komme mei nije lietsjes. In bewurking fan it 20 jier âlde liet ‘Fûgel’ sil yn in nij jaske mei de MNNNZNGVRNGNG (mannenzangvereniging), mar ek in oesetting fan in nûmer ‘Neem me zo’ fan De Kast sil op it album ferskine . In tal muzikanten klaaie de ferskes oan lykas Huber Heeringa, Sytse Broersma, Arvan Blok en Bernhard Holtrop

Reagearje

required