Nij album ‘Geandewei’

Op sneintemiddei 27 februari sil Adri syn 6e solo album foar it ljocht bringe yn de Buorskip fan Beetstersweach. Adri sil bystien wurde troch de muzykanten Richard Veltman op drums, Bernhard Holtrop op basgitaar en Ytzen Peterson op gitaar. In album mei ôlve lietsjes ynklusyf in oersetting fan ‘Babyland’ fan Cornelis Vreeswijk.

Op zondagmiddag 27 februari zal Adri zijn 6e solo album voor het voetlicht brengen in De Buorskip van Beetsterzwaag. Adri word bijgestaan door de muzikanten Richard Veltman op drums, Bernhard Holtrop op bas en Ytzen Peterson op gitaar. Een album met elf liedjes inclusief een vertaling van het lied Babyland van Cornelis Vreeswijk.

1 Comment

Lit in reaksje achter

  1. KIn ik fia dit berjocht 5 cd’s fan Geandewei bestelle foar ús boekwinkel? As it mooglik is graach mei boekhannelskoarting. We sille de cd dan ek yn ús webwinkel sette.

    Mei groetnis,
    Gerda van der Wijk
    AFUK Boekwinkel
    Ljouwert

Reagearje

required