In nije klip. IT GIET OAN!!

Fannemoarn gesprek fierd by Eva Tijsma Video & Animatie yn Ljouwert ta realisaasje fan in klip by it nije nûmer ‘Dûnzen dekbêdpolder’. It nûmer sil de twadde helte fan dit jier ek ferskine op it nije album. Oer in tal wiken sil de klip presintearre wurde. Hoe, wat en wêr ? Dat hearre jimme sa gau mooglik.

Geef een antwoord

required