Foarlopige toerskema 23/24 De Boer Sjongt Bos

Hieronder het schema wat sowiezo vaststaat.

Aanvullingen toegevoegd worden zodra daar duidelijkheid over is.

26 meart	15.00 oere 	Witte kerk 		Hemrik
02 april	15.00 oere 	kerkje 			Friens
11 april	20.30 oere	De Skâns        Gorredijk   
21 maaie	15.00 oere	Ioanniskerk		Wier
17 sept 	15.00 oere	Mammemahuis	    Jellum
08 okt		15.30 oere 	D’Alde wite		Dronryp
14 okt		20.00 oere	Dorpshuis		de Tike
05 nov		15.00 oere 	teater Mem		Bûtenpost
05 jan.		19.30 oere 	theater Wier		Koarnjum
14 jan		15.30 oere	Podium Gorter	    Balk
16 jan.		……….oere ?	Noorderkerkzaal	    Sneek
21jan.		14.30 oere	Dorpshuis 		Terherne 
04 febr.	15.00 oere 	Terbantstjer tsjerke	Terband
07 apr.     15.00 oere   kerk          Gaast Ferwoude
16 febr. 	19.30 oere	Einekoer		Ryptsjerk
14 apr.	 	15.00 oere 	Karmelkerk		Woudsend
30 juni o.v.  15.00 oere   Piterkerk	    Lippenhuizen

1 Comment

Lit in reaksje achter

Reagearje

required