Nim my sa (Neem me zo De Kast )

By de u1tstjoering fan 3o jier De Kast spile Adri in oersetting van it Nederlânsktaliche nûmer fan De Kast ‘Neem me zo’.
Troch de reaksjes fan de mannen fan De Kast hat Adri besletten it op syn nije te ferskinen album te setten.

Reagearje

required