Jongesjierren útferkocht

Artist
Adri de Boer
Útjûn
2005
 1. -:-- / 328
 2. -:-- / 352
 3. -:-- / 249
 4. -:-- / 315
 5. -:-- / 251
 6. -:-- / 255
 7. -:-- / 316
 8. -:-- / 418
 9. -:-- / 405
 10. -:-- / 407
 11. -:-- / 361
 12. -:-- / 423
 13. -:-- / 412
 14. -:-- / 428

14 lieten wêrûnder twa lieten ( nûmer 2 en 13 ) spesjaal skreaun foar de feriening ‘De Ferstomde Schreeuw’ ,Feriening foar ferkearsslachtoffers en neibesteanden.