Mei Adri de boer op foar de ynformele soargers Fryslân yn Huis ten Wolde yn De Bult ( By Steenwijk )

18 september 2021

Adri bringt syn muzykprogramme ' Mei Adri de boer op' foar de ynformele soarchers ( Mantelzorgers) Fryslân yn De Bult foar it ljocht