‘Mei Adri de boer op’ tsjerkje Schuregea te Jobbegea ( Jubbega ) giet net troch y.f.m Corona

tsjerkje Jubbega Schurega

18 april 2021

Yn it tsjerkje Schurega te Jobbegea sil Adri syn lietsjesprogramma 'Mei Adri de boer op' hearre litte.

Venue Details

tsjerkje Jubbega Schurega