‘Mei Adri de boer op’ tsjerkje Schuregea te Jobbegea ( Jubbega )

tsjerkje Jubbega Schurega

18 april 2021

Yn it tsjerkje Schurega te Jobbegea sil Adri syn lietsjesprogramma 'Mei Adri de boer op' hearre litte.

Venue Details

tsjerkje Jubbega Schurega