Feestlelijke presentatie gids Klooster Claerkamppad

1 juni 2022

14.30 uur inloop met koffie of thee
15.00 uur welkom door Ton Stierhout van stichting Klooster Claercamppad
15.10 uur presentatie van de route Klooster Claercamppad door route-ontwikkelaar Fokko Bosker
15.30 uur pelgrimeren en bezinningstoerisme en de kansen die het Fryslân biedt
– Hendrina Zijlstra, projectleider Dagrecreatieve Netwerken:
Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028
15.50 uur Bloeizone Fryslân en hoe gezondheid en kwaliteitstoerisme elkaar positief
beïnvloeden – Bouwe de Boer – initiator van Bloeizone Fryslân
16.10 uur muziek van Friese troubadour Adri de Boer, winnaar van het
Friestalige songfestival Liet 2021.
16.20 uur overhandiging eerste exemplaar Klooster Claercamppad aan Hendrina Zijlstra en
Bouwe de Boer én vertegenwoordigers pleisterplaatsen