BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//AudioTheme 2.3.4 BEGIN:VEVENT UID:urn:uuid:e7a7a5dc-17dc-49bd-ad30-f0fbc5e693ea URL:https://adrideboer.frl/aginda/brassband-halleluja-adri-de-boer-yn-menaam/ DTSTART;TZID=GMT:20201115T140000 SUMMARY:Brassband Halleluja & Adri de Boer yn Menaam DESCRIPTION:Brassband Halleluja konserteert mei as gastsolist Adri de Boer. It konsert wat 15 Maart net trochgean koe yn ferbân mei Corona\, sil no dochs noch opnij foarm krije. LOCATION:Menaldum END:VEVENT END:VCALENDAR