Adri mei Brassband Halleluja Menaam annulearre y.f.m. RIVM regeljouwing

Menaam

kerk

28 november 2021

In bysûnder optreden mei Brassband Halleluja út Menaam wat ferline jier om de Korona hinne net trochgean koe, no dochs wer op de hispel set.

Venue Details

kerk Menaam