Mei Adri de boer op foar de ynformele soargers Fryslân yn Huis ten Wolde De Bult ( By Steenwijk )

2 oktober 2021

Adri bringt syn muzykprogramme ' Mei Adri de boer op' foar de ynformele soarchers ( Mantelzorgers) Fryslân ) yn De Bult foar it ljocht