Aaipop thús 2021 laaive-stream

1049

Aaipop Thús:
Je moatte tinke yn mooglikheden en al hoe't it no ek tsjin sit, it ljochtpuntsje is hjir! Peaskemoandei 5 april is der Aaipop Thús!
Wy presentearje jim 5 optredens op ús LAAIVESTREAM. NNB, Joop Obama, Vocal Roses, Adri de Boer en Piter Wilkens binne de freonen fan dizze show. Do ek?
Set it bier kâld, de frituer oan en lûk dyn sneinske klean oan (se wurde dochs net smoarch)! Tsjek ús Facebookside, webstee of YouTube op Peaskemoandei en we meitsje der in alderferskuorrendst machtich moai feest fan!

14:30-15:15 oere: Vocal Roses
15:45-16:30 oere: Adri de Boer
17:00-17:45 oere: Sytse Haima
18:15-19:00 oere: Joop Obama
19:30-20:15 oere: Piter Wilkens
20:45-21:30 oere: N.N.B.

Venue Details

1049