Jubileumkonsert Brassband Opsterland 10 jier yn MFC De Wier Oerterp

Oerterp

De Wier

It konsert wat y novimber 2021 plak fine soe, wurdt no ynhelle.
Oan dit konsert sille fierders Adri en Wiebe Kaspers meiwurkje.

Venue Details

De Wier Oerterp