Geandewei. 6e solo album Adri de Boer

De opnames fan Adri syn sechde binn klear. De tiid fan miksen en masterje is ek al fierhinne klear. It wurdt in album mei ôlve lieten. Der sitte twa oersettings by fan besteande nûmers, twa âlde eigen lieten yn in nij jâske en sân nije lieten. Troch de RIVM regels komt der foarearst noch net in grut presintaasjefeest. Der wurd no sjoen nei in alternatyf wêrby op ferskate lokaasjes konserten fan in oere hâlden wurde kinne, en dan mooglik twa op ien lokaasje ien op middei en ien op jûntiid.

Letter yn de tiid sil der mear dúdlik wurde oer in presintaasje toer.

Geef een antwoord

required